• 0 850 268 7 112

  • İZMİR / TÜRKİYE

Sıkca Sorulan Sorular

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), gelecek için bugünden birikim ve tasarruf yapmanı sağlayarak emeklilik döneminde elde edeceğin ek gelir ile refah seviyeni arttırmanı ya da hayallerini gerçekleştirmeni amaçlayan özel emeklilik sistemidir.

Emeklilik hakkın için sistemde en az 10 yıl kalmalı ve 56 yaşını tamamlamalısın. Başka bir şartı yok!

18 yaşını doldurmuş herkes Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılabilir. Öğretmen, doktor ya da ev kadını olman ya da SGK üyesi olup olmamanın önemi yok. BES yaptırmak istiyorsan bu sisteme kolaylıkla katılabileceksin demektir.

Bireysel Emeklilik Sisteminde denetim mekanizması son derece sağlam ve güvenlidir. Emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlendiğini de bilmeni isteriz. Ayrıca emeklilik hesaplarını, emeklilik şirketlerinin mali bünyesinden bağımsız olarak Takasbank nezdinde saklıyoruz.

Sistemde bulunduğun ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı haczedilemez, rehnedilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Sadece nafaka borçları buna dahil değildir.

Bireysel Emeklilik Planları’nın her biri için “Asgari Katkı Payı” tutarı belirlenmiştir. Bu tutar yapabileceğin en az ödeme miktarıdır. Fakat tavsiye edilen minimum Katkı Payı tutarı 150 TL’dir. BES için minimum ödeme miktarı belirlenmesine karşın ödemeler için üst bir limit yoktur. En az miktar belirlenmesi karşın ödemeler için üst limit belirlenmemiştir.

Bireysel Emeklilik hesaplarına ödenen Katkı Payları, seçtiğin emeklilik yatırım fonlarında profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilmektedir. Eğer herhangi bir fon dağılımı tercihinde bulunmazsan birikimlerin, dahil olunan plan kapsamında sunulan standart fonda yatırıma yönlendirilir. Ayrıca Fibaemeklilik olarak, fon yöneticini kendin seçeceğin “Fon Market” uygulamamızın da olduğunu bilmeni isteriz. Tüm fonlarımız Fiba Portföy Yönetim A.Ş. uzman kadrosu tarafından yönetilmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatırdığın her 100 TL katkı payı için devlet de senin adına Bireysel Emekliliğin için 25 TL Katkı Payı verir. Bu her 100 TL için fazladan gelen 25 TL’lik ek gelir Devlet Katkısıdır. Devlet Katkısı, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen Katkı Payları için yapılmaktadır. Alabileceğin maksimum yıllık Devlet Katkısı ise o yıla ait asgari brüt ücret tutarının %25’i kadardır.

Vergi mükellefi olup olmadığına, mesleğine bakılmaksızın bireysel ya da gruba bağlı Bireysel Eemeklilik sözleşmesi dahilinde Katkı Payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların alt soyları tarafından ya da bu kişiler adına yatırılan Katkı Payları için Devlet Katkısı ödenir.Fakat İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri

2019 yılı içinde alınabilecek maksimum Devlet Katkısı tutarı 7.675,20 TL’dir. 2019 Yılı Brüt Asgari Ücret Toplamı olan 30.700,80 TL’dir.

Devlet Katkısı kanunu 1 Ocak 2013 yılında yürürlüğe girdiği için bu tarihten sonra Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olanların devlet katkılarını hak ediş süreleri aşağıdaki gibidir. En az 3 yıl sistemde kalanlar Devlet Katkısı ve getirilerinin %15'ine, En az 6 yıl sistemde kalanlar %35'ine, En az 10 yıl sistemde kalanlar %60'ına, 10 yıl sistemde kaldıktan sonra ve 56 yaşını dolduranlar Devlet Katkısının tamamına hak kazanırlar. Sistemde 3 yıldan az kaldığın takdirde Devlet Katkısı hakkı ortadan kalkar.

Sistemden ayrılma durumunda, Devlet Katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda stopaj uygulanır. 10 yıldan az süreyle Katkı Payı ödeyerek ayrılanlardan %15, 10 yıl süreyle Katkı Payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlardan %10, Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılanlardan %5 kesinti yapılır.

Devlet Katkısı 1 Ocak 2013 tarihinden sonra yürürlüğe girdiği için bu tarihten öncekiler için şöyle bir avantaj vardır. Kayıt olduğun tarihe ek olarak 1 Ocak 2013 yılından itibaren 3 yıl sistemde kalma şartı ile bir kereye mahsus emekliliğin için aşağıdaki hak ediş süresi eklenir. Sistemde 3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunursan 1 yıl, Sistemde 6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunursan 2 yıl, Sistemde 10 yıldan fazla bulunursan 3 yıl.

Sistemden ayrılma durumunda, Devlet Katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda stopaj uygulanır. 10 yıldan az süreyle Katkı Payı ödeyerek ayrılanlardan %15, 10 yıl süreyle Katkı Payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlardan %10, Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılanlardan %5 kesinti yapılır.

Hayatın ne göstereceği neler getireceği belli olmaz. Hayat Sigortası bu beklenmedik sürprizlere karşı seni ve sevdiklerini güvence altına alır. Maluliyet durumunda veya tehlikeli bir hastalığa yakalanılması durumunda, sigorta poliçende belirtilen teminat tutarın kadar sana ödeme sağlanır. Vefat durumunda ise geride kalan sevdiklerinin maddi sıkıntı içerisine girmeden yaşamlarını sürdürmesi, çocuklarının eğitimlerine devam etmeleri için finansal destek sağlar.

Hayat Sigortası yaptırırken en önemli şey; teklif formunda yer alan sorulara doğru cevap vermen ve özellikle sağlık durumun ile ilgili detayları sigorta şirketine bildirmendir.Aksi halde sigorta şirketinin, sözleşmeden cayma ya da ek prim talep etme hakkı doğar.Senin ve sigorta şirketinin karşılıklı yükümlülükleriniz hakkında bilgi sahibi olabilmek için poliçe ve ekinde verilen genel şartları okuyabilir ve seçtiğin ürünün özelliğine bağlı olarak farklılaşan özel şartların neler olduğu konusunda da bilgi

Tabii ki istediğin kişiye Hayat Sigortası yaptırabilirsin. Arzu ettiğin bir kişinin hayatını veya yaşam kaybı olasılığına karşı dilediğin sigorta şirketini seçebilirsin.  Yaşam Kaybı olasılığı demişken, bilmende fayda gördüğümüz şu notları da eklemek isteriz. Yaşam Kaybı ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigorta bedelinin mutat cenaze giderlerinin aşması halinde sigortalının veya varsa kanuni temsilcisinin yazılı izni gerekiyor. Sigortalı 15 yaşından büyük ise kanuni temsilcinin dışında ayrıca onun da izni alınır.

Ödeme belgelerini, beyana tabi gelir vergisi mükellefiysen muhasebecine; ücretli çalışansan, çalıştığın şirketin ilgili birimine ileterek faydalanabilirsin.

Ödeme yapmaman durumunda sigortan geçerli olmayacaktır. Bu durumda risk gerçekleşse dahi sigorta şirketinin herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz.

Evet. Hayat Sigortası poliçeleri, devlet güvencesi altındadır.

Hayır, aldığın tazminat tutarını dilediğin gibi harcayabilirsin.