İLKELERİMİZ

İnsana Saygı

İnsan faktörünün AFİNANS 'ın başarısının temelini oluşturduğunun bilincindeyiz. Afinans Yaşam Emeklilik , tarihi boyunca çalışanlarına her koşulda saygı göstermiş ve değer vermiş olmasından dolayı gurur duyuyor, çalışanlarımız arasında farklılıkları bir güç kaynağı olarak değerlendiriyoruz. Farklı stilleri ve bakış açılarını yalnızca anlamakla kalmayıp kabul etmeye de çalışıyoruz, birbirimize karşı açık ve yapıcı davranıyoruz.

 

Topluma Saygı 

İçinde yaşadığımız toplumun ayrılmaz bir parçası ve katılımcı üyesiyiz. Toplumun ihtiyaçlarına duyarlıyız. Çalışmalarımızı yürüttüğümüz her yerde içinde yaşadığımız toplumun bizim karşılayabileceğimiz gereksinimleri belirleriz, yaşadığımız toplumun gelişmesine ve refahının artmasına yardımcı olmak için yetkinliklerimizi kullanıyoruz.

 

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak anlamak, geniş bir bakış açısıyla değerlendirerek yanıtlamak ve sürekli müşteri odaklı yaşamak stratejilerimizin ve kültürümüzün bir parçasıdır.

 

Liderlik

Liderlerimizin üstün bireysel çabayı ödüllendirerek ve bilgiyi paylaşarak takımlarındaki çalışanlarımızın ve önlerini açtıklarına, güç verdiklerine inanıyoruz. Kuruluşumuzun her düzeyinde liderlik için fırsat sağlamayı hedefliyoruz. Mevcut şartları ve durumu iyileştirmek üzere sürekli olarak çaba gösteriyoruz.

 

Performans

Performansımızı sürekli geliştirmek için çalışırız. Bir işi yapmaya karar verdiğimizde, o işi mümkün olan en doğru, en iyi, en verimli şekilde ve zamanında tamamlarız. O işi bir daha ki sefere daha iyi yapmanın yollarını ararız. İşimizde her gün ilerleme göstermeyi bir yaşam biçimi haline getiriyoruz. Sorumluluklarımızı biliyor ve hatalarımızdan ders alıyoruz.

 

Dürüstlük ve Bütünlük

İnsanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarımızda en yüksek kalite anlayışını ve etik standartları ilke ediniriz. Doğru şeyi, doğru şekilde ve doğru zamanda yaparız. Önerileri savunurken ve riskleri değerlendirirken verilere dayanırız. İşimiz için doğru olanı dürüstçe yapmanın hem şirket hem de bireyi ortak başarıya götüreceğine inanırız. Ortak başarı arayışı bizi birbirimize bağlar.

 

Güven

Güven, kurum misyonumuzun temel taşıdır ve şirketimizin başarısının buna bağlı olduğuna inanırız. Derlediğimiz ve/veya kullandığımız kişisel bilgilerinizi koruyarak güveninizi sürdürmeye kararlı olup, gizliliğinize saygı duyarız. Bunların yanı sıra güven, açıklık, takım çalışması, profesyonellik ve yaptıklarımızdan gurur duymanın da temel nitelikte önem taşıdığına inanır birbirimizin becerilerine ve niyetine güveniriz.

 

İş Birliği ve Takım Çalışması

Başarılı bir şirket olmak ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için organizasyonel ve coğrafi sınırları aşarak birlikte çalışmamızın gerekliliğinin farkındayız. Doğru zamanda ve doğru kişileri işin içine dahil ederiz. Bir kararı uygularken birlikte hareket etmenin gücünü kullanırız.

 

Yenilikçilik

Yenilikçilik, sektördeki farklılığımızı, kararlılığımızı, başarımızı, lider konumuzu ve gelişmemizi sürdürmenin temelidir. İşimizin her alanında yenilikçi olmayı hedefliyoruz. Her zaman bir işi yapmanın daha iyi bir yolu olduğunu sorgular ve keşfederiz. İşimizin her alanında yenilikçi olmayı hedefleriz. Geleneksel olanı sorgular, pazarda başarımızı arttırmak için iş yapma şeklimizi sürekli revize ederiz.

 

Kalite

AFİNANS Yaşam Emeklilik çalışanlarının yaptığı her işte ve tüm değerlerimizde kalite esastır. Türkiye'nin her yerinde kaliteli hizmet sunmak en önemli amaçlarımızdan biridir. İş yapış süreçlerimiz ve yöntemlerimiz katılımcılarımızın beklentilerinin üzerinde kaliteli sonuçlar almamızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yaptığımız her işi daha iyi yapmak için her zaman çaba gösteririz.

 

Etik Anlayışımız

Yasalara ve etik kurallara uygun olarak faaliyette bulunmak hiçbir surette ödün verilmeyecek bir sorumluluktur. Bu doğrultuda, öncelikle içinde bulunduğumuz sektörü ilgilendiren tüm yasa, yönetmelik ve kurallara titizlikle uyarız.