Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), gelecek için bugünden birikim ve tasarruf yapmanı sağlayarak emeklilik döneminde elde edeceğin ek gelir ile refah seviyeni arttırmanı ya da hayallerini gerçekleştirmeni amaçlayan özel emeklilik sistemidir.

Kimler Bireysel Emeklilik Sisteminden Faydalanabilir?

18 yaşını doldurmuş herkes Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılabilir. Öğretmen, doktor ya da ev kadını olman ya da SGK üyesi olup olmamanın önemi yok. BES yaptırmak istiyorsan bu sisteme kolaylıkla katılabileceksin demektir.

Emeklilik Hakkı Nasıl Kazanılır?

Emeklilik hakkın için sistemde en az 10 yıl kalmalı ve 56 yaşını tamamlamalısın. Başka bir şartı yok!

Bireysel Emeklilik Sistemi Güvenli mi?

Bireysel Emeklilik Sisteminde denetim mekanizması son derece sağlam ve güvenlidir. Emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlendiğini de bilmeni isteriz. Ayrıca emeklilik hesaplarını, emeklilik şirketlerinin mali bünyesinden bağımsız olarak Takasbank nezdinde saklıyoruz.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki Birikimler Haczedilebilir mi?

Sistemde bulunduğun ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı haczedilemez, rehnedilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Sadece nafaka borçları buna dahil değildir. Kısaca açıklamak gerekirse; sistemde 10 aydır bulunduğunu ve 10.000 TL’lik bir birikimin olduğunu düşünelim. Haciz tarihinde aylık brüt asgari ücretin 2.029 TL olduğu varsaydığımızda, brüt ücret ile sistemde bulunduğun ay çarpıldığında çıkan sonuca dokunulmayacaktır. 10*2.029 TL = 20.290 TL’lik birikim tutarı haczedilmeyecektir.

En Az Ne Kadar Ödeyerek Sisteme Giriş Yapılabilir?

Bireysel Emeklilik Planları’nın her biri için “Asgari Katkı Payı” tutarı belirlenmiştir. Bu tutar yapabileceğin en az ödeme miktarıdır. Fakat tavsiye edilen minimum Katkı Payı tutarı 150 TL’dir. BES için minimum ödeme miktarı belirlenmesine karşın ödemeler için üst bir limit yoktur. En az miktar belirlenmesi karşın ödemeler için üst limit belirlenmemiştir.

Devlet Katkısı Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatırdığın her 100 TL katkı payı için devlet de senin adına Bireysel Emekliliğin için 25 TL Katkı Payı verir. Bu her 100 TL için fazladan gelen 25 TL’lik ek gelir Devlet Katkısıdır. Devlet Katkısı, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen Katkı Payları için yapılmaktadır. Alabileceğin maksimum yıllık Devlet Katkısı ise o yıla ait asgari brüt ücret tutarının %25’i kadardır.

Herkes İçin Devlet Katkısı Ödenir mi?

Vergi mükellefi olup olmadığına, mesleğine bakılmaksızın bireysel ya da gruba bağlı Bireysel Eemeklilik sözleşmesi dahilinde Katkı Payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların alt soyları tarafından ya da bu kişiler adına yatırılan Katkı Payları için Devlet Katkısı ödenir. Fakat İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri’ne Devlet Katkısı ödenmez.

2020 Yılı İçin Maksimum Ne Kadar Devlet Katkısı Alabilirim?

2020 yılı içinde alınabilecek maksimum Devlet Katkısı tutarı 8.829 TL’dir. 2020 Yılı Brüt Asgari Ücret Toplamı olan 35.316 TL’dir.

Devlet Katkısının Hak Ediş Süreleri Nedir?

Devlet Katkısının Hak Ediş Süreleri Nedir? Devlet Katkısı kanunu 1 Ocak 2013 yılında yürürlüğe girdiği için bu tarihten sonra Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olanların devlet katkılarını hak ediş süreleri aşağıdaki gibidir. En az 3 yıl sistemde kalanlar Devlet Katkısı ve getirilerinin %15'ine, En az 6 yıl sistemde kalanlar %35'ine, En az 10 yıl sistemde kalanlar %60'ına, 10 yıl sistemde kaldıktan sonra ve 56 yaşını dolduranlar Devlet Katkısının tamamına hak kazanırlar. Sistemde 3 yıldan az kaldığın takdirde Devlet Katkısı hakkı ortadan kalkar.

Sisteme Önceden Girmiş Katılımcılar Devlet Katkısına Nasıl Hak Kazanabilir?

Devlet Katkısı 1 Ocak 2013 tarihinden sonra yürürlüğe girdiği için bu tarihten öncekiler için şöyle bir avantaj vardır. Kayıt olduğun tarihe ek olarak 1 Ocak 2013 yılından itibaren 3 yıl sistemde kalma şartı ile bir kereye mahsus emekliliğin için aşağıdaki hak ediş süresi eklenir. Sistemde 3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunursan 1 yıl, Sistemde 6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunursan 2 yıl, Sistemde 10 yıldan fazla bulunursan 3 yıl.

Kredi Kartı Blokaj Süresi Nedir ve Kaç Gündür?

Katkı payı ödemesinin kredi kartı ile yapılması halinde yurt içi bankalara ait kredi kartları için blokaj süresi 41 gün, yurt dışı kredi kartları için ise bu süre 25 gün uygulanmaktadır. Blokaj süresi bankalarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde değişiklik gösterebilir.

BES’ten Erken Ayrılma Durumunda Stopaj Nasıl Uygulanır?

Sistemden ayrılma durumunda, Devlet Katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda stopaj uygulanır. 10 yıldan az süreyle Katkı Payı ödeyerek ayrılanlardan %15, 10 yıl süreyle Katkı Payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlardan %10, Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılanlardan %5 kesinti yapılır.

Kıdem Tazminatı Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarılacak mı?

Kıdem Tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir. Yeni kıdem tazminatı modeliyle birikmiş kıdem tazminatı haklarının Bireysel Emeklilik fonlarına aktarılması söz konusu olabilir. Kıdem tazminatlarının Bireysel Emeklilik Sisteminde biriktirilmesi ile ilgili süreç henüz kesin bir karara bağlanmamıştır.