Yatırım Felsefemiz

 

Çoklu varlık mantığıyla desteklenen stratejik ve taktik alokasyonun, hedeflenen risk profiline uygun şekilde aktif olarak uygulandığında fark yaratabileceğidir.

 

Yatırım Stratejimiz

 

Dinamik, gelişen ve değişkenliği yüksek bir ekonomide yatırım yaptığımız için, yatırım stratejimiz, kısa, orta ve uzun vadeler arasında dengeli bir yaklaşım üzerine kurulmuştur. 

 

Kullandığımız varlık sınıflarının bir yıl ve üzeri vadelerde sağlamasını beklediğimiz getiri, risk ve korrelasyonlarına göre uzun vadeli bir ağırlık dağılımı belirlemek, daha sonra bu dağılım etrafında aylara yayılan daha kısa taktik kararlarla aktif şekilde hareket etmek ana stratejik yaklaşımımızdır.

 

Varlık alokasyonlarında ilk amaç varlık sınıfının getirisini en iyi şekilde temsil edecek enstrumanlara yer vermek olsa da, özellikle hisse senedi seçiminde uzun vadede alfa yaratma potansiyeli yüksek hisselerin portföylerde önemli ölçüde yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer bir deyişle, yukarıdan-aşağı (top-down), ve aşağıdan yukarı (bottom-up) yaklaşımları bir arada kullanıyoruz.

 

Karar Alma Sürecimiz

 

  • Makro gelişmelere dayalı tümdengelim yaklaşımını mikro analize dayalı tümevarım anlayışı ile birleştirmek,
  • Temel analizi ana unsur, teknik analizi yardımcı unsur olarak kullanmak,
  • Global piyasalar ve Türkiye’nin ekonomik şartlarını eşanlı analiz eden yaklaşım,
  • Yatırımcıların belirlediği risk seviyelerine göre yatırım yapmak,
  • Yatırımcıların belirlediği karşılaştırma ölçütlerinin üzerinde getiri sağlamak,
  • Risk-getiri dengesini koruyarak uygun yatırım tercihleri yapmak,